ČVUT StreTech 2016
Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT v Praze
8. června 2016

ISBN 978-80-01-05967-8

Eds.: Karel Vítek, Radek Šulc, Ctirad Novotný, František Tatíček, Karel Doubrava, Tomáš Mareš,
          Zdeněk Padovec, Viktor Kreibich, Jiří Kuželka, Vít Shaněl, Martin Nesládek, Michal Fürbacher

Obsah

1. Zhotovování stomatologických prací
Monika Ryčlová
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

2. Zhotovení pryskyřičných korunek ve frontálním úseku metodou ztraceného vosku, možnost užití 3D tisku
Veronika Češková, Šárka Kardová, Tomáš Petera
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

3. Sádrové modely zubů, plastické kresby zubů
Jiří Šafránek
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

4. Sluneční kolektory
Kateřina Zívalová
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

5. Tepelní paraziti
Dominika Zelenková
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

6. Hybrid – hybridní pohon
Adéla Janovská
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

7. Větrné elektrárny Siemens
Ondřej Bouček
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, Černoleská 1997

8. Anatomie a fyziologie pupenů dřevin
Marek Brousil
Gymnázium Joachima Barranda , Beroun, Talichova 824

9. Krátkodobé migrace raka kamenáče ve vybraných tocích v České republice
Adam Václavovič, Vojtěch Boháč
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

10. Morfologie raků v České republice: mezidruhové rozdíly v polygonech klepet a karapaxů
Milada Peřinová
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

11. Souvislost výskytu radonu v prostředí s geologickým podložím v oblasti Blovicka a Nepomucka
Jakub Sochor
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

12. JARVIS – Virtuální domácí asistent
Boris Karavasilev
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97

13. Automatický akviziční systém pro pH a EC s datalogem
Michal Šrutka
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97

14. Automatické parametrické snímání
Filip Čáp, František Jeřábek
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97

15. Wattmetr řízený Arduinem
Martin Radvanský
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií , Brno, Purkyňova 97

16. In silico predikce ADMET vlastností nových inhibitorů aminopeptidáz a experimentální stanovení logP pomocí kapalinové a tenkovrstvé chromatografie na reverzní fázi
Karolína Citterbardová, Kateřina Kovářová
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

17. Využití nanočástic a nanovláken na bázi PHA v kosmetice a potravinách
Anna Hanzlíková, Sabina Jarošová
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

18. Stanovení reziduí inhibičních látek v mase drůbeže a mikrobiologie drůbežího masa
Zdeněk Veselý, Martin Zapletal
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

19. Spolupráce střední školy a základních škol v projektu „Cestou přírodních věd a technických oborů napříč Středočeským krajem.“
Miroslav Mach, Jan Novák, Vlastimil Andrle, Alena Majznerová, Radko Flekal
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 983

20. Výroba kukri nože
Ondřej Opočenský
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 983

21. Špalíkovač a štěpkovač za traktor
Martin Trpišovský
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 983

22. Renovace motocyklu
Miroslav Holba
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherskeho 3

23. Robotické vozítko
Jan Bittner
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426

24. PROJEKT ATLAS – HORSKÁ SLUŽBA
Samir Esselmouni
Vyšší odborná a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní p.o., Děčín, Čs. Armády 10

25. Vybudování bodového polohového i výškového pole na pozemku GSPŠ Duchcov
Petr Suchý, Adéla Lepeyová
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, Masarykova 12

26. Invazní rostliny v Krkonoších, oblast Benecka
Niels van der Meer, Magdaléna Šandová, Martin Zelený, Jiří Ondráček
Hořické gymnázium, Hořice, Blahoslavova 2105

27. Architektura obytných staveb v Krkonoších, oblast Vítkovice
Lucie Lachmanová, Kateřina Baudyšová, Karolína Šanderová, Lucie Kňourková, Eliška Václavíková, Tran Tung Duy
Hořické gymnázium, Hořice, Blahoslavova 2105

28. Akce Hořického gymnázia očima Veroniky Koukolové
Veronika Koukolová
Hořické gymnázium, Hořice, Blahoslavova 2105

29. Životní cyklus ropuchy obecné (Bufo bufo)
Lenka Rajmontová, David Balda
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875

30. Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin
Tereza Kozáková
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875

31. Pravidla výběru a použití správného typu polymeru pro ekologické projekty při filtraci spalin v uhelných elektrárnách
Petr Musil
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875

32. Prevence a léčba maligního melanomu
Ondřej Váša
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875

33. Problematika zpracování použitých baterií hydrometalurgickými postupy a s tím související čištění odpadních vod
Matyáš Jelínek
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875

34. Historie jednoho letadla
David Balda
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875

35. Model železničního přejezdu
Michal Ficbauer
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029, 500 03

36. Sklad
Vojtěch Nydrle
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029, 500 03

37. Chladniho obrazce
Anna Kasáková
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

38. Koncentrační tábor Osvětim
Šárka Lehká
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

39. Nový model a analýza psychologie vrhů
David Vysloužil
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

40. Využití lokality Rozárka pro volnočasovou činnost PANORAMATICKÁ KAVÁRNA S ÚPRAVOU STRÁNĚ ROZÁRKA
Lukáš Znojemský, Martin Vojtíšek
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova třída 787

41. Využití lokality Rozárka pro volnočasovou činnost
Jakub Nohejl
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova třída 787

42. Využití lokality Rozárka pro volnočasovou činnost ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU
Michaela Andrlová
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova třída 787

43. Disco světlo
Jakub Jandáček
Střední průmyslová škola, Hronov, Hronov, Hostovského 910

44. Oloid
Tomáš Heger, Iva Bublíková, Tereza Horská
Gymnázium, Cheb, Nerudova 7

45. Domácí násilí – věc veřejná
Eliška Vetýšková
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000

46. Paměti využívající migraci iontů
Tomáš Hrbek
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

47. Smaragdové pigmenty pro inteligentní nátěr
Tereza Dobrovolná
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

48. Royal Hotel Krumlov
Aneta Fišerová, Lucie Kaplanová, Nikola Kučerová, Kateřina Marešová, Kristýna Musilová, Matouš Netolický, Zuzana Olexová, Sabina Petříčková, Dominika Pokorná, Tereza Sodomková, Daniela Svobodová, Michaela Šrámková, Denisa Vrzáčková, Milan Žák
Základní škola a Střední škola Bohemia, s. r. o., Chrudim, Víta Nejedlého 482

49. Onkologie jevištěm, aneb radost pro děti
Kateřina Kumperová, Veronika Málková
Základní škola a Střední škola Bohemia, s. r. o., Chrudim, Víta Nejedlého 482

50. Ukázka programování Lego Mindstorms EV3 robota ve stejnojmenném programovacím jazyce
Adam Holda, Vilém Dušek, Matyáš Mach
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423

51. Proměnné hvězdy
Roman Ponča
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423

52. Návrh a realizace automatického ovládání FESTO™ Robotina
Milan Čácha
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852

53. Využití senzorů Robotina®
Daniel Drobník
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852

54. Řízený zdroj napětí
Michael Pokorný
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852

55. Nový provozní blok TWR na letišti Jihlava - Henčov
Matěj Ševela
Střední škola stavební, Jihlava, Žižkova 20

56. Nový provozní blok TWR na letišti Jihlava - Henčov
Robert Gabrhel, Daniel Novák
Střední škola stavební, Jihlava, Žižkova 20

57. Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obcí pro město Chodov
Nikola Maxantová, Alena Martinovská, Karolína Fenárová
Střední škola logistická, Karlovy Vary- Dalovice, Hlavní 114

58. Komplexní učebnice anglického jazyka Improve Yourself
Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620

59. Kryrská rozhledna
Lenka Adamová, Pavel Trochymčuk
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562

60. Most pro Erfurt
Lenka Adamová, Tomáš Toman, David Jeník, Pavel Trochymčuk
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562

61. Výživa v kulturistice
Milan Rezničák
Gymnázium, Střední Odborná Škola Ekonomická A Střední Odborné Učiliště, Kaplice, Pohorská 86

62. Model hradu Karlštejn
Josef Vyskočil, Adam Janouš, David Kutting, Ondřej Sýkora, Petra Luláková
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

63. Model zámku Kynžvart
Václav Kašpar, Dominika Rusová, Marek Dolejšek, Nikita Golmgren
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

64. Energie kapes
Jiří Kubín
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

65. Předcházení požárů vzniklých vlivem závad na elektrických rozvodech
Tomáš Pešek, Štěpán Malec
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

66. Ascomycety na území PR Údolí Klíčavy
Kamila Mertlová
Gymnázium, Kladno, Náměstí Eduarda Beneše, 1573

67. Flexibilita
Jiřina Trnková
Gymnázium, Kladno, Náměstí Eduarda Beneše, 1573

68. Eda - Webová hra pro děti
Karel Vrabec
Gymnázium , Kladno, Náměstí Eduarda Beneše, 1573

69. Vliv oxidu dusnatého v regulaci migrace ptačí motolice Trichobilharzia szidati (Schistosomatidae) v náhodném savčím hostiteli
Václav Ryšlink
Gymnázium, Kladno, Náměstí Eduarda Beneše, 1573

70. 3D tiskárna
René Neckař
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, Husova 1302

71. Model výtahu s Arduino MEGA 2560
Ondřej Pospíšil
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

72. Pathfinder
Matouš Hýbl
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola, Kyjov, Komenského 549

73. Gravírovací stroj
Michal Blažejovský, Petr Kroupa, Martin Havelka
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1

74. Kyberšikana v dnešní společnosti
Jiří Valtr
Podještědské gymnázium, s. r. o., Liberec, Sokolovská 328

75. Dentální hygiena
Karolína Matějovská
Podještědské gymnázium, s. r. o., Liberec, Sokolovská 328

76. Vývoj efektní příze
Bronislav Kulich, Lucie Kaňuchová
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1

77. Lokogril ZABABA
Vladislav Miklánek, Michal Radiměřský, Jiří Vašek, David Svoboda
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242

78. Vyvažovačka kol
Martin Sojka
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 127

79. Výstavba kanalizace v obci Popůvky
Dominik Vacík, Jan Vošický
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 127

80. Kroužek elektroniky a praktické fyziky
Matyáš Háze, Pavel Bláha, Martin Vašina
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

81. Ohýbací nástroj
Jan Roppert, Dominik Balšán
Střední odborná škola a střední odborné učiliště , Nejdek, Rooseveltova 600

82. Model a animace Kaplanovy přímoproudé turbíny
Pavel Imlauf
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

83. Meteostanice
Jan Fischer
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

84. Přenosná laserová bezpečnostní závora
Petr Elsner
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

85. Alarm k ledničce
Michal Jiřička
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

86. Konstrukce 3D tiskárny využívající technologii FDM
Jan Čančík
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

87. Tiskárna 3D
Petr Havelka, Tomáš Dvořák, David Nguyen
Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U letiště nč. 370

88. Odstředivé horizontální čerpadlo
Jan Velký
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, 17. listopadu 49

89. Excentrický naviják
Eduard Hrtoň
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, 17. listopadu 49

90. Francisova turbína
Petr Podolák
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, 17. listopadu 49

91. Lidi, pojďte si hrát!
Adéla Chlebusová, Tamara Majkovičová
Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 5

92. Smart & Simplicity - učební pomůcky pro MECHATRONIKU
Michal Knápek, Dominik Vyhňák
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - Moravská Ostrava, Kratochvílova 1490/7

93. MF Websystem Webový administrační systém s možností interaktivního vytváření stránek.
Martin Fabík
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Moravská Ostrava, Kratochvílova 1490/7

94. Ovládací panel XAMPP
Michal Žůrek
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Moravská Ostrava, Kratochvílova 1490/7

95. Konstrukce spektrometru v domácích podmínkách
Adam Prášek
Střední průmyslová škola, Ostrava -Vítkovice, Zengrova 1

96. Citlivost bakterií rodu Arcobacter k antibiotikům
Jitka Vodičková
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

97. SCI-Lab
Kamil Mudruňka
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

98. Studentský projekt relaxační zóny „Color palette relax zone“
Daniel Jindřichovský
Střední průmyslová škola stavební, Pardubice, Sokolovská 148

99. Model z vlnitých lepenek „Hrad Bouzov“
Daniel Jindřichovský
Střední průmyslová škola stavební, Pardubice, Sokolovská 148

100. Model z vlnitých lepenek „Zámek Litomyšl“
Karolína Kohoutová, Marie Horáková
Střední průmyslová škola stavební, Pardubice, Sokolovská 148

101. Robot pro soutěž RoboRAVE
Tomáš Berger
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV., 13

102. Programovatelná LED kostka
Jan Ungr
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV., 13

103. Maticový displej
Martin Sejkora
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV., 13

104. Konstrukce a výroba propagačního panáka strojírenských oborů– FANDA STROJAŘ
Kolektiv žáků oboru Strojírenství, 3.ročník (zastupující žák Josef Pilský) a Kolektiv žáků oboru Strojní mechanik, 2.ročník, (zastupující žák Karel Kofroň)
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469

105. Přístupový systém s Raspberry PI a Arduinem
Patrik Bílý
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

106. Integrace školních rozvrhů do osobních kalendářů
Marek Venc
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

107. Stolní hry ve webovém prostředí
Milan Kladívko, Aneta Koldovská
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

108. Plasma speaker
Kryštof Trkovský, Ondřej Brichta
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

109. Quadroletadlo
Michal Smutný, Jakub Šašek
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

110. Řetězovka - řešení ideálního tvaru nosníku z hlediska minimalizace potenciální energie
Dušan König
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

111. Elektrokolo ze stavebnice KIT 750W
Jakub Duchek, Petr Labanc
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

112. Tvar hladiny kapaliny u stěny nádoby
Radek Jizba, Matěj Kukla
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166/II

113. Využití 3D technologií v modelářství - Repliky aut Václava Krále
Viacheslav Sazonov, Tomáš Červinka, Dominik Hudec
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy a ZŠ Curie, Praha, Betlémská 287/4 a Nám. Curieových 886/2

114. Model hydrostatického jezu
Marek Bílek
Vyšší odborný škola a střední průmyslová škola stavební, Praha, Dušní 17

115. Malá vodní elektrárna
Tomáš Bubeníček
Vyšší odborný škola a střední průmyslová škola stavební, Praha, Dušní 17

116. Změny elektrické aktivity rostlin v průběhu haptického stimulace a mechanického poškození
Natálie Pánková
Gymnázium Nad Štolou, Praha, Nad Štolou 1

117. Konstrukce děla
Václav Mikulec, Oliver Klimt
Gymnázium Jana Nerudy, Praha, Hellichova 3

118. Průniky těles
Justýna Frommová, Laura Vohryzková, Dominik Rathan
Gymnázium Jana Nerudy, Praha, Hellichova 3

119. Konstrukce modelu rakety
Vojtěch František Kratochvíl, Petr Krýda, Jan Suchánek, Petr Jaroš
Gymnázium Jana Nerudy, Praha, Hellichova 3

120. Kreativní ateliér
Tereza Albertová, Štěpán Bubik, Barbora Štenclová
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha, Jablonského 3

121. Konstrukce meteostanice jako úvod ke studiu IoT
Vladimír Váňa, Martin Hrubý, Anja Gasparjan, Adam Švehla
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, Ječná 30

122. Robot Kiwi
Jakub Kolár, Daniel Veltruský
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, Ječná 30

123. Studentský minisatelit CanSat pro evropskou soutěž ESA 2016
Vladimír Váňa, Daniel Jirouš, Tomáš Jakeš, Pavel Sýkora, Tomáš Kučera, Ondřej Poláček
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, Ječná 30

124. Měření dynamických parametrů při rozběhu asynchronního motoru s využitím přepínače Y/D
Tomáš Borovička, Dominik Vondra
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha, Na Příkopě 16

125. Genetické mechanismy způsobující světlé zbarvení u lidí a potkanů
Jan Kindl
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha, Ohradní 55

126. Model souprav pražského metra.
Martin Blecha
Střední průmyslová škola, Praha, Na Třebešíně 2299

127. Navrhněte a realizujte CNC obráběcí stroj
Ondřej Douša
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha, Novovysočanská 48/280

128. Polovodičově buzený Teslův transformátor
Vojtěch Zethner
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha, Panská 3

129. Souřadnicová frézka
Michael Moucha
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha, Panská 3

130. Coil gun
Vojtěch Zethner
Střední průmyslová škola sdělovací techniky sdělovací techniky, Praha, Panská 3

131. Měření radioaktivity pomocí GM trubice prostřednictvím Raspberry Pi
Albert Möhwald
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha, Zborovská 45

132. Česko-německé vztahy v čsl. pohraničí ve 30. letech 20. století pohledem pamětníků
Ondřej Hink
Gymnázium Postupická, Praha, Postupická, 3150

133. Reklama Haribo    (video)
Filip Veit, David Hejzlar, Marek Plášil, Tomáš Seidl
Gymnázium Postupická, Praha, Postupická, 3150

134. Kyslík v excitovaném stavu
Filip Hruška
Gymnázium Postupická, Praha, Postupická, 3150

135. Webové stránky
Adam Vilímek
Gymnázium Postupická, Praha, Postupická, 3150

136. Raketa na tuhé palivo
Martin Klouček, František Fladung, Michal Campr, Michal Kaiser
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, Preslova 25

137. Robot na dálkové ovládání
Antonín Mašek
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, Preslova 25

138. Stavba kokpitu
Denis Bobal, Jakub Janouš, Filip Nezbeda
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, Preslova 25

139. Modelování historických budov Pražské synagogy
Vladimír Dlouhý, Filip Drouot, Aleksandar Konstantinović, Petr Podskalský, Ondřej Popov, Karel Růžička
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, Preslova 25

140. IoT: Řízení modelové železnice
Jakub Topič
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, V Úžlabině 320

141. KeepCube: Systém automatizace domácnosti
Marek Šefl, Dominik Kadera
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, V Úžlabině 320

142. Lego Mindstorms: Robotická ruka
Richard Šimeček, Ondřej Telka
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, V Úžlabině 320

143. Viper Jet - elektrodmychadlo
Jiří Šic, Otakar Štrobl, Jan Fajk, Radek Čorea
Střední škola technická, Praha, Zelený pruh 1294

144. Postkomunistické transformační období ve vybraných státech Střední Asie
Pavel Kantner
Mensa gymnázium, o.p.s., Praha, Španielova 1111/19

145. Historický vývoj Střední Asie se zaměřením na ruskou a sovětskou nadvládu
Pavel Kantner
Mensa gymnázium, o.p.s., Praha, Španielova 1111/19

146. Delta 3D tiskárna
Jakub Baránek
Střední průmyslová škola na Proseku, Praha, Novoborská 2

147. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru: Vodní turbíny- Fotovoltaické elektrárny - Biomasa
Ondřej Šubert, Daniel Buček, Roman Hradil, Lukáš Ježek
Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8

148. Mikrofon
Pavel Stoklasa
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram, Hrabákova 271

149. RC model s přídavným vodíkovým pohonem
Jakub Laštůvka, Patrik Diviš, Jiří Horský
Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník, Generála Kholla 2501/II

150. Model fotovoltaické elektrárny
Vilém Křížanovský
Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník, Generála Kholla 2501/II

151. Velkoformátový dotykový display 24“ jako didaktická pomůcka
Marek Kubička, Michal Kubička
Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník, Generála Kholla 2501/II

152. AHS – automatic home system
Aleš Chytrý
Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník, Generála Kholla 2501/II

153. Hybridní model auta na vodíkový pohon v měřítku 1:10 – tým Infinite Blue
Adam Hoffmann, Martin Holava, Otakar Kšír, Borek Požár, Ondřej Vejmělek
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. Jana Žižky 186

154. Interakce publika s živým přenosem pomocí protokolu IRC
Jan Voříšek
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Nám.J.Žižky 186

155. Burza jako součást kapitálových trhů
Matěj Michalička
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Nám.J.Žižky 186

156. Co by měla moderní žena vědět o oblékání
Eva Hůlová
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Nám.J.Žižky 186

157. Literatura Stevena Kinga
Veronika Holečková
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Nám.J.Žižky 186

158. Historie divadelního souboru Tyl
Kristýna Jelínková
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Nám.J.Žižky 186

159. Vysoko výkonový regulovatelný zdroj
Martin Mikulka
Vyšší odborná škola, Střední škola a Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

160. Filtrace vína
Denisa Kozohorská, Lucie Mikošková
Purkyňovo gymnázium , Strážnice, Masarykova 379

161. Vliv počítačových her na agresivitu dětí ve starším školním věku
Kristýna Blašková
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379

162. Bleskostroj aneb fyzikální experimenty atraktivně
Pokorný Vladimír
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379

163. Zánik Miliových luk
Vendula Letovská
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379

164. Hodnocení účinku tonalidu na vodní organizmy
Bára Kotková, Marie Hrdoušková
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379

165. Podvodní Arduino ROV
Tereza Uhrová
Gymnázium, Sušice, Františka Procházky

166. Mobilní aplikace pro ovládání elektroniky
Martin Beran
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

167. Dobíječka USB s termočlánky pro outdoor
Daniel Kříž
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

168. Radiace na Marsu
Vít Janda, Jan Říha
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

169. Přeprava vody v proměnách času
Tomáš Smažík, Kateřina Kabíčková, Marek Vybíral, Petr Čekal, Marek Příplata
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

170. Kvalita vody v nádrži Jordán v prvním roce po jeho obnovení
Zuzana Homolová, Michael Sovadina, Jakub Kníže
Táborské soukromé gymnázium, Tábor, Zavadilská 2472

171. Kolo a mechanismy aneb jak těžké je vyrobit energii
Adam Hanzálek, Filip Vrba, David Hauser, Daniel Novotný
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

172. Řešení mikroklimatu ve škole
Robert Zabloudil
Střední škola stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9

173. Úspora energie při zateplení
Radim Jelínek
Střední škola stavební , Třebíč, Kubišova 1214/9

174. Soutěž „Navrhni svůj dům“ jako příklad dobré praxe při propagaci stavebního vzdělávání na ZŠ
David Štefanovič
Střední škola stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9

175. Somnium – šablona pro redakční systém WordPress
Michal Oberreiter
Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

176. Návrh výlukového jízdního řádu tratě 240 pro vyloučený úsek Náměšť nad Oslavou – Okříšky
Vojtěch Slouka
Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

177. GPRS data logger
Jiří Štěpanovský
Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

178. Nástroj pro korekci interpunkce na Wikipedii
Martin Scheubrein
Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116

179. Trkač od A do Z
Ondřej Stehlík, Radek Levinský
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

180. Souprava šperků s využitím přírodního kamene
Eliška Luhanová
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373

181. Robot - Line follower
Filip Hamrla
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 164

182. Rotační displej
Dominik Štrúbel
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 164

183. Robot - Stolní fotbal
Daniel Staník, Matyáš Koblas
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 164

184. Skladový manažer
Aleš Vykouk
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5

185. Chytrý dům
Václav Krycner
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5

186. Rodinný dům
Pavel Hejduk
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5

187. Psí rozhledna
Marek Křivánek
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5

188. Příprava výuky a kroužku v programování Fischer technik ROBOTOCS
Richard Holub, Waqar Afzaal
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5

189. Elektrorozvaděč
František Francl, Michal Tvrdík
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem , Čelakovského 5

190. Stavby z vlnité lepenky
Robin Zadňan, Aneta Bartková
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Máchova 628

191. Stavby z vlnité lepenky - zámek Buchlovice
Martin Čermák
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Máchova 628

192. Model rozvodné sítě
Radim Eichler
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166

193. Výkonový zesilovač
Marek Petrák
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166

194. Meteorologická stanice
Karel Štěpánek
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166

195. Grafický návrh uživatelského rozhraní mobilní aplikace LifeTimeClub
Jan Myšák
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166

196. Tvorba ilustrací v grafických editorech PainTtool Sai a Pencil2D
Sabina Henková
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166

197. Propagace výstavy studentských prací
Michaela Švarcová
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285

198. Bezztrátová komprese dat
Štěpán Pešout
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

199. Zpomalení krize kvůli neobnovitelným zdrojům
Václav Voldán
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

200. Hybridní reaktivní motor
Jakub Semrád, Linda Průšová, Jirka Machyán
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

201. Robotická ruka
Tomáš Andris
Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776

202. PROTOTYPE-RACING 01
Tomáš Pánek*, Lukáš Malý*, Vojtěch Šaloun**
* Gymnázium Vysoké Mýto, ** Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou,
Vysoké Mýto, Choceň, Říční 562

203. Paletizační stroj
Martin Hampl
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, 17. listopadu 49

204. Hrátky s magnety
Jana Komůrková, Lucie Krutinová
Gymnázium, Cheb, Nerudova 7

205. 3D tiskárna
Roman Ludvík, Jaroslav Iha, Dan Hromádko
Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice, Pivovarská 323

206. Model lodě s parním pohonem
David Benda
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Brno, Sokolská 1

207. Open-source teploměr
Adam Bohbot
Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze, Praha, Belgická 25

208. 3D tisk a jeho využití v animaci
Šimon Schnierer
Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze, Praha, Belgická 25

209. 3D tisk a jeho využití v designovém průmyslu
Mariana Bouřilová
Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze, Praha, Belgická 25

210. Různé aplikace Raspberry Pi
Programování světelných ozdob / Řízení jeřábu / Meterologická stanice / Rychlá hra
Jiří Bendík, Martin Bárta
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

211. Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozšířením ES – Hyper NEAT
Antonín Říha
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

212. Technologie výroby vybraných farmaceutik
Tomáš Kubašta
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

213. Technologie výroby marmelád včetně pěstování vhodného ovoce
Anna Klečková
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508