Kontakt na organizační výbor: Ing. Karel Vítek, CSc. Adresa: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky         Fakulta strojní ČVUT v Praze Technická 4, 166 07 PRAHA 6 E-mail:   stretech@fs.cvut.cz nebo karel.vitek@fs.cvut.cz
TELEFONNÍ SPOJENÍ: +420 224 352 520 | +420 224 352 509  
StreTech ČVUT v Praze - Středoškolská Technika