StreTech 2022 je plánován na termín 1.6.2022! Na viděnou v červnu se těší organizační tým StreTechu.
Informace o projektu Dokumenty nutn� k p�ihl�en� do na konferenci. Sborn�k z posledn� konference. Video z posledn� konference Archiv konference Kontaktn� �daje.
Zveme Vás na čtrnáctý ročník konference StreTech 2022. Konferenci Středoškolská Technika - StreTech pořádalo ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami od roku 2007 až do roku 2019, kdy proběhl zatím poslední ročník. Konference se účastnily studentské týmy ze středních škol, které prezentovaly práce z celého spektra vědních oborů - od humanitních až po technické. Bohužel další ročníky se již z důvodů pandemie COVID nemohly uskutečnit. Nyní bychom rádi s Vaší pomocí na tradici konferencí StreTech opět navázali Atmosféru konference přibližují jednak oficiální  momentky a také video klip připravený v rámci  ČVUT. Čtrnáctý ročník StreTech 2022 plánujeme uspořádat ve středu 1.6. 2022 v prostorách ČVUT. Přihláška do dalšího ročníku je dostupná na tomto webu. 
StreTech �VUT v Praze - St�edo�kolsk� Technika StreTech 2022 - T��me se na V�s!